Local name: Čeština
Language family: Indo-European > Balto-Slavic > Slavic > West Slavic > Czech-Slovak
Native speakers: ~ 9.5 million (Ethnologue.com, 2001)
Script: A modified version of the Latin alphabet
Official in: Czech Republic
Spoken mostly in: Czech Republic

Czech is closely related to Slovak, and the languages are (normally) mutually intelligible. As can be examplified by the many diacritics in the languages sample below, the idea behind the Czech orthography is one sound - one letter (with the exception of ch which stands for the phoneme /x/). One of these letters, ř, stands for a sound unique to Czech - a raised alveolar non-sonorant trill. In Czech, r and l can be syllabic - popularly illustrated with the phrase strč prst skrz krk (stick a finger through your throat), entirely without vowels.

Standard Czech: “Vítr a slunce”
Speaker: Miroslav Age at recording: 31 (2007) Geographical reference: Prague, CZ (Google Map) Translation: From Greek by Rudolf Kuthan, published in Mladá Fronta, Prague 1975Prý hádalo se slunce s větrem severním,
kdo dříve z obou zmůže, aby venkovan
(šel polní stezkou) teplý kabát odložil.
Jak od severní točny zadul severák,
tak násilím chtěl muže svléci z kabátu;
leč nepustil jej poutník: prostydlý tím víc,
kolkolem všechny cípy schytá rukama
a celým hřbetem přikrčí se ke skále...
A hned pak slunce: nejdřív mile vyhlédlo
a dotěravé zimy muže zprostilo;
pak vykouzlilo teplo, hřálo víc a víc,
až koneckonců rolník, parnem sklíčený,
svůj těžký kabát rázem strhl ze sebe.
A tak v té sázce tenkrát prohrál severák.