Local name: Eesti
Language family: Uralic > Finno-Ugric > Finno-Permic > Finno-Volgaic > Finno-Lappic > Baltic-Finnic
Native speakers: ~ 1.1 million (Ethnologue.com, 1989)
Script: A modified version of the Latin alphabet
Official in: Estonia
Spoken mostly in: Estonia

Estonian is closely related to Finnish, and the languages are to some extent mutually intelligible. Specific for Estonian in a Finno-Ugric context is the lack of vowel harmony. Estonian also features three different vowel lengths: short, half-long and long, although only two lengths are distinguished in the orthography. The same goes for consonants, where the three lengths of stops are distinguished in writing: b/p/pp, d/t/tt, and g/k/kk. All the stops are voiceless unaspirated.

Standard Estonian: “Põhjatuul ja Päike”
Speaker: Ivo Age at recording: 31 (2007) Geographical reference: Tartu, EE (Google Map)


Põhjatuul ja Päike vaidlesid, kumb on tugevam.
Nad otsustasid, et võit saab osaks sellele, kes võtab teekäijal rõivad seljast.
Põhjatuul alustas ja puhus jõuliselt.
Kui inimene end tugevasti riietesse mässis, ründas tuul ägedamalt.
Kui külm inimest rohkem näpistama hakkas, võttis ta endale veel ühe rõiva peale.
Siis Põhjatuul väsis ja andis teekäija Päikesele üle.
Päike paistis algul mõõdukalt.
Kui inimene oli liigsed rõivad ära võtnud, suurendas ta kuumust niikaua, kuni inimene, kes ei suutnud enam palavust taluda, riidest lahti võttis ja möödavoolavasse jõkke suplema läks.
Valm näitab, et sageli on veenmine jõust tõhusam.