Local name: Norsk
Language family: Indo-European > Germanic > North Germanic
Native speakers: ~ 4.2 millions (Ne.se, 2006)
Script: A modified version of the Latin alphabet
Official in: Norway
Spoken mostly in: Norway

Norwegian is sometimes mistakenly considered a macrolanguage for the forms Bokmål and Nynorsk. These language forms should however rather be seen as two alternative forms of writing the multifaceted Norwegian language, known for its many dialects.
Bokmål, which is the dominant form of written Norwegian, has its roots in Danish which was the model for writing Norwegian during its 400 years of Danish domination, but has been adapted to Norwegian phonology. Nynorsk was invented during the 19th century by Ivar Aasen, a linguist who traveled around in Norway, recording the different Norwegian dialects, creating a new written language based on a compromise between the dialects. Most Norwegians will however use their native dialect when speaking to other Norwegians.

Northern Norwegian: “Noravinn og sola”
Speaker: Johnny Age at recording: 29 (2009) Geographical reference: Narvik, NO (Google Map)


Noravinn og sola krangla om kem av dæm som va den stærkaste.
Da kom det en mann gåanes me en varm frakk på sæ.
Di ble enig om at den som først kunne få mann te å ta av sæ frakken skulle gjella for stærkar enn d’n andre.
Så blåste noravinn av all si makt, men dess mer han blåste, dess tettar trakk mann frakken runt sæ og ti sist ga noravinn opp.
Da skinte sola fram så godt og varmt og straks tok mann av sæ frakken og så måtte noravinn inrømme at sola var d’n stærkaste av dæm.

Setesdal Dialect: “Nordavinden å sólí”
Speaker: Liv Helga Age at recording: ?? (2010) Geographical reference: Valle, NO (Google Map)


Nórdavinden å sólí drógest om kvæ som vår’ sterkast’e då der kåm enn mann’e gangandi, mæ a tykk frakke på si.
Da vurte einige om at den av da som fysst’e greidde å få frakkā av mannæ, sill' reiknast for å vèr’ sterkast’e.
Nórdavinden blés så fælt ’an kunna, men ti’ mei’ ’an blés, ti’ mei’ nappa mannen att’e frakka sí.
Seist’e gav nórdavinden opp. Så va’ det sólís túr’e.
’U skjein bå’ heit å gó, å mannen tók av si frakkā.
Nórdavinden måtte barre gódtake at sólí va’ sterkare.

Eastern Norwegian: “Nordavinden og sola”
Speaker: Petter Age at recording: 23 (2012) Geographical reference: Lier, NO (Google Map)


Nordavinden og sola krangla om hvem av dem som var den sterkeste.
Da kom det en mann gåandes med en varm frakk på seg.
Dem ble enig om at den som først kunne få mannen til å ta av seg frakken skulle regnes som den sterkeste av dem.
Så blåste nordavinden av all si makt, men jo mer han blåste jo tettere trakk mannen frakken rundt seg, og til slutt gav nordavinden opp.
Da skinte sola fram så godt og varmt, og straks tok mannen av seg frakken, og så måtte nordavinden innrømme at sola var den sterkeste av dem.

 

Southwestern Norwegian: “Nordavinden og sole”
Speaker: Erlend Age at recording: 26 (2015) Geographical reference: Egersund, NO (Google Map)


Nordavinden og sole krangla om kem så va den sterkaste.
Då kom dar en mann gåandes med en varme frakk på seg.
Di blei enige om at den så fysst kunne få mannen te ta av seg frakken sko reknas så den sterkaste av di.
Så blåste nordavinden av all si makt, men jo mær an blåste, jo tittare trakk mannen frakken rundt seg og te slutt ga nordavinden opp.
Då skein sole fram så godt og varmt, og straks tog mannen av seg frakken, og så måtte nordavinden innrømma at sole va den sterkaste av di.