Local name: Tagalog
Language family: Austronesian > Malayo-Polynesian > Philippine > Central Philippine
Native speakers: ~ 24 millions (Ethnologue.com, 2000)
Script: A modified version of the Latin alphabet
Official in: The Philippines
Spoken mostly in: The Philippines (esp. Manila, Luzon, Mindoro).

The name Tagalog comes from tagá- (‘native of’) and ílog (‘river’), and is the biggest language in the Phillipines in terms of native speakers, slightly bigger than Cebuano. Maybe because of this, Tagalog was chosen to be the national language of the Philippines in 1937, under the name Pilipino (which was later changed to Filipino). As such, Tagalog is learned at school in the entire country.

Tagalog is an Austronesian language, just like the other native languages in the Philippines, and as such having a quite complex conjugation. Different affixes trigger different aspects.

Tagalog Standard: “Ang Hangin at Ang Araw”
Speaker: Raul Age at recording: 33 (2009) Geographical reference: Roxas City, PH (Google Map)


Payabang na sinabi ng hangin sa araw: "Mas malakas ako sayo."
Mabilis naman itong sinagot ng araw: "Hindi! Mas malakas ako sayo."
Di kalaunan nakakita sila ng isang lalaki. Upang malaman kung sino talaga sa kanilang dalawa ang mas malakas, napagkasunduan nilang kung sino man sa kanilang dalawa ang makapagpatanggal ng suot na pangginaw ng lalaki ay siyang mas malakas.
Sinimula nang magtago ng araw sa mga ulap.
Nagsimula namang umihip ang hangin sa lakas ng kanyang makakaya. Ngunit habang lumakas at tumitindi ang pag-ihip niya ng hangin ay siya namang higpit ng hawak ng lalaki sa kanyang pangginaw.
Pagkatapos ng ilang pagsubok ay sumuko na rin ang hangin.
Ngayon naman ang pagkakataon na araw.
Lumabas ang araw mula sa kanyang pinagkukublihan.
Marahan at tahimik siyang lumabas at nagsimulang magbigay ng
matinding liwanag.
Hindi nagtagal nakaramdam ang lalaki ng matinding init sa katawan at nagsimulang maghubad ng kanyang pangginaw.